Thêm 18 tàu du lịch lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước

Ngay sau khi có thông báo, nhiều chủ tàu đã tiến hành lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, tính từ ngày 25 đến 28/10, đã có thêm 18 tàu du lịch lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước.

Thêm 18 tàu du lịch lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước

Ngày 10/8/2015, UBND tỉnh có Thông báo số 193/UBND-MT về việc triển khai lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước đối với các tàu du lịch đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Theo đó, sau ngày 30/10/2015, các tàu du lịch không tiến hành lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước, vẫn xả nước thải nhiễm dầu ra ngoài môi trường sẽ bị xử lý theo quy định và đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Ngay sau khi có thông báo, nhiều chủ tàu đã tiến hành lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, tính từ ngày 25 đến 28/10, đã có thêm 18 tàu du lịch lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước.

Như vậy, hiện tại đã có 263/485 tàu lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước, còn 222 tàu chưa lắp đặt.

Bình luận